ГРАФИК

Това е графикът на нашите присъствени занятия през първата половина на 2022-ва година

по месеци

по програми